องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2566
find_in_page รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2566 ครั้งที่ 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2565
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2564
insert_drive_file รายงานการประชุมการสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่2/2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview184
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2563
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview166
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2561
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2562
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2564
insert_drive_file รายงานการประชุมการสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่2/2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview184
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ