องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2565
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2564
insert_drive_file รายงานการประชุมการสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่2/2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2563
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2561
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองผือ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2562
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109

folder รายงานกิจการสภาฯ พ.ศ. 2564
insert_drive_file รายงานการประชุมการสมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่2/2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109