messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม) (การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 12567) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศเรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศเรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
ประกาศการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ