องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รอบเดือน ตุลาคม (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานการติดตามแผน4ปี ปี2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file รายงานการติดตามแผน 4ปี ปี2561 รอบเดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ