องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box สมาชิกสภา
นายลำพูน จันทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โทร : 087-8667715
จ.ส.อ.ถนัด ราคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 2
โทร : 080-7559938
นายสุพัฒน์ คำมะลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 3
โทร : 081-7298330
นายเสริม คำบุยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 4
โทร : 094-3705652
นายคูณทวี กุลสิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 5
โทร : 085-4568198
นายเกรียงไกร พิลาคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 6
โทร : 065-3130716
นายชู การิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 7
โทร : 0833503990
นายประชา ตาสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 8
โทร : 089-3965130
นางศิริญา ทิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 9
โทร : 0615579927
นายไกรศักดิ์ จำเริญทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ที่ 10
โทร : 0962199403