องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
การฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านเมี่ยง
รายละเอียด : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรยุทธ พิลาคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านเมี่ยง หมู่ที่5, หมู่ที่8 และหมู่ที่9 ตำบลหนองผือ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชนจากปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ แก่องค์กรภาคประชาชน ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ