องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
กิจกรรมเคารพธงชาติ
รายละเอียด : วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ นำโดย นายธีรยุทธ พิลาคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และพบปะพนักงาน ติดตามและมอบหมายงาน เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ อันดีซึ่งกันและกันในองค์กร
ผู้โพส : admin