องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ออกเยี่ยมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกรานต์ ประจำ 2565
รายละเอียด : วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นำโดยนายธีรยุทธ พิลาคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองผือ ปลัด อบต.เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกเยี่ยมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นอุบัติภัยร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย ตรงกับวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และมีการจัดงานประเพณีทำบุญและงานรื่นเริงในหลายพื้นที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ
ผู้โพส : admin