องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่ 1 (5 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตตำบลหนองผือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่1 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร/และปรึกษาข้อราชการอื่นๆ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพส : admin