องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
กิจกรรมเคารพธงชาติ
รายละเอียด : วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ นำโดย นายธีรยุทธ พิลาคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายงาน เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร
ผู้โพส : admin