องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
รายละเอียด : วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลำพูน จันทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ พิจารณาความเดือดร้อนของประชาชน และปรึกษาข้อราชการอื่นๆ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ผู้โพส : admin