องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 (5 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตตำบลหนองผือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และครั้งที่2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานรอบปีงบประมาณ 2564 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พศ.2566-2570) อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนครั้งที่ 2/2564 และปรึกษาข้อราชการอื่นจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญๆนะคะคราวต่อไป
ผู้โพส : admin