องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักเรียนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำเดือน มีนาคม 2567 ระหว่างวันที่ 1-19 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน กั้นห้องแบบติดตายกรอบอลูมิเนียมบานกระจก ขนาดสูง 2.45 เมตร ยาว 18.70 เมตร พร้อมติดตั้งประตูกรอบอลูมิเนียมบานกระจก ชนิดบานเลื่อน ขนาด 1.00 ม. X 2.00 ม. จำนวน 3 ชุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยพระน้อย สายสายห้วยเบือก สายวังบน สายห้วยพระใหญ่ สายหาดหลวง สายหาดยาว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย5-แก่งโตน บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ลอกรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 514.00 เมตร พร้อมซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุดให้ใช้งานได้ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ปริมาณงาน 1. ทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 732.00 ตารางเมตร 2. ทาสีภายในอาคาร จำนวน 810.00 ตารางเมตร 3. ทาสี หลังคา เชิงชาย ปิดหน้าจั่ว จำนวน 464.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมคลองใส้ไก่ สายนาข้าวเจ้า หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 325 ท่อน ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1120 เลย ครุภัณฑ์หมายเลข 005-49-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักเรียนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านเมี่ยง - น้ำแคม หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ปูแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหาารส่วนตำบลหนองผือกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมคลองไส้ไก่ สายนาหลวง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 250 ท่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 จำนวน 250 ท่อน ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประจำปี 2567 กิจกรรมการจัดงาน ดอกฝ้ายบานสืบสาน วัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี จังหวัดเลยร่วมกับอำเภอท่าลี่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอท่าลี่ (จ้างเหมาจัดร้านแสดงนิทรรศการและแสดงสินค้าพื้นเมือง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่น (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ปูแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก สายบ้านเมี่ยง-น้ำแคม หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ปูแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งกระจกโค้งมน ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 10 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (ห้องกองการศึกษา) ปริมาณงาน ซ่อมฝ้าเพดาน ขนาดกว้าง 5.60 เมตร ยาว 7.30 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 40.88 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองผือ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท 3231 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8606 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1120 เลย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อค่าจัดซื้อขนมและของขวัญ และอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างจ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองผือ ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากห้วย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพระ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่เจริญธรรม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
1 - 50 (ทั้งหมด 595 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ