องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเปาะ ,สายห้วยตาด บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำหวัก 1 และสายวัดป่าชัยนาถมงคล-วัดพระธาตุ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกห้วยพระใหญ่บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำบอน(หน้าสวนพ่อแป้ง) สายนาเปาะ(หน้าห้วยขยาม) ซอยบ้านยายแคท บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่น สายนายเกรียงศักดิ์ บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็ก จำนวน 3 โครงการ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง รพ.สต.ปากคาน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ สายห้วยปอ(หน้าสวนนางจวงจิน) สายนาโป่ง(หน้าสวนตานก) สายห้วยสูบ(หน้าสวนตาพัน) สายห้วยโสก(หน้าสวนลุงมล) สายห้วยโศก(หน้าสวนผู้ใหญ่เทียม)บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ สายนาโป่ง(หน้าสวนนายสฤษดิ์) สายนาสมชื่น (หน้าสวนนายทองเหรียญ) บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ สายนากกกไฮ (หน้าสวนนายสุชาติ) สายห้วยหามแล้ง (หน้าสวนนายสายัณห์) บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อคาม บ่านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อคาม บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายข้างร้านแตงโม สายนาจาน สายห้วยนกแซว สายคอกหมู บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการว่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาโป่ง สายหนองหัวธรรม(ครูอุทิศ) สายนาใต้ สายห้วยเดื่อ สายห้วยฮุ้งใต้ สายห้วยฮุ้งเหนือ สายนาสมชื่น สายห้วยฮุ้งน้อย สายห้วยเฮี้ย บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างวัดสหมิตรข้างโกดังอุดมพร ซอยทหารพราน ครูตุ้ม ซอยนาข้าวเจ้า ซอยครูวิมล ซอยครูเยาวรัตน์ซอยห้วยเสี้ยว สายนายายปอน ซอยนาห้วยหาม สายเสี่ยโล๊ะ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสี่ยโล๊ะ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโสกม่วง สายวำทอง สายห้วยผักขา สายโสกฟาน สายมะม่วงน้อย สายนาวังช้าง สายแก่งหินลาด สายห้วยหามแล้ง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูปปูน1 สายภูปูน 2 สายยายคำบ่อ สายสถานีสูบน้ำเมี่ยง 1 สายนากกไฮ สายหัวสะพานห้วยก้านเหลือง(ยายแอ๋ว) บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พตท.เฉลิม ไปถึงบ้านยายเอก บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหาดยาว สายห้วยพระใหญ่ สายห้วยพระน้อย สายแยกห้วยพระใหญ่ สายห้วยเปือก สายหาดหลวง สายเจ้าปู่ สายวังบน บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยปอ,สายนาโป่ง,สายห้วยสูบ(ฝายคึกฤทธิ์),สายห้วยสูบ, สายนาคา,สายนาสีดา,สานาหลวง,สายร่องตากแดด,สายหาดใหญ่,สายห้วยโสก บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาคำสะดึง- นาผือ ,สายทางเข้าวัดป่า-หน้าสวนนายแสน จันทอง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาเมี่ยง สายห้วยป่าเบียก สายซำบอน สายนายายนี สายนาเปาะสายสมซ้ง บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มบ้านนอก ซอยข้างบ้านเกษตรณี บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านเพชรโสภณ หมูที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างวางท่อประปารอบหมู่บ้าน บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปรับแต่งบ่อขยะให้ทิ้งขยะได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองผือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 เดือน พฤศจิกายน 2565 - เดือน เมษายน 2566 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนามจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองผือ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้านค้าแม่หอม บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข้าวเจ้า บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซำบอน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8,สายข้างโกดังเสี่ยโล๊ะบ้านปากห้วย หมู่ที่ 6,ซอยเทพธิดา บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9,ซอยบ้านใหม่ริมคลองน้ำหวัก 1 บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งโตน ถึง หมู่ที่ 6 บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตลาดสดบ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 102
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถอเนกประสงค์ เป็นห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมกำแพงรั้วบ่อขยะ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ต่อเติมผนังก่ออิฐบล๊อกสูง 2.00 เมตร ยาว 156 เมตร หรือพื้นที่ก่ออิฐไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโป่ง บ้านปากคานหมู่ 2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสูบ (ฝายคึกฤทธิ์) บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลล์ สายกลางหมู่บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจาน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรโสภณ 2 บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างก่อสร้างกำแพงรั้วตาข่ายถักปมบ่อขยะ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ,ก่อสร้างรั้วลวดหนาม รอบบ่อขยะ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโสกม่วง ,สายซำทองใหญ่,สายซำทองน้อย บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวด่านภูซาง โดยก่อสร้างจุดชมวิว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยโศก,สายนากกไฮ,สายภูปูน1, สายภูปูน2 บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเมี่ยง 2 บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายข้างร้านแตงโม,สายคอกหมู,สายห้วยหยาบเหนือ,สายห้วยนกแซว,สายรอบบ่อขยะ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายซำบอน,สายนาสมชื่น(หน้าฝาย),สายนาเปาะ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยปอ,สายนาโป่ง,สายนาคา,สายนาสีดา,สายห้วยสูบ(ฝายคึกฤทธิ์) สายหาดใหญ่,สายห้วยสูบ บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาโป่ง, สายหนองหัวธรรม(ครูอุทิศ),สายนาใต้, สายห้วยเดื่อ,สายห้วยฮุ้งใต้,สายห้วยฮุ้งเหนือ,สายนาสมชื่น,สายห้วยฮุ้งน้อย บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
1 - 50 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2