messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง-น้ำแคม หมู่ที่ 5 บ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวแก่งโตน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวแก่งโตน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผุู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายบุญไทย บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 ถึง ซอย 8 บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้ม 4 (สวนยางหมู่บ้าน) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วกำแพงหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พตท.เฉลิม ไปถึงบ้านยายเอก บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนอองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเปาะ ,สายห้วยตาด บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำหวัก 1 และสายวัดป่าชัยนาถมงคล-วัดพระธาตุ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกห้วยพระใหญ่บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำบอน(หน้าสวนพ่อแป้ง) สายนาเปาะ(หน้าห้วยขยาม) ซอยบ้านยายแคท บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่น สายนายเกรียงศักดิ์ บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ บ้านเพชรโสภณ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็ก จำนวน 3 โครงการ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง รพ.สต.ปากคาน บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ สายห้วยปอ(หน้าสวนนางจวงจิน) สายนาโป่ง(หน้าสวนตานก) สายห้วยสูบ(หน้าสวนตาพัน) สายห้วยโสก(หน้าสวนลุงมล) สายห้วยโศก(หน้าสวนผู้ใหญ่เทียม)บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ สายนาโป่ง(หน้าสวนนายสฤษดิ์) สายนาสมชื่น (หน้าสวนนายทองเหรียญ) บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ สายนากกกไฮ (หน้าสวนนายสุชาติ) สายห้วยหามแล้ง (หน้าสวนนายสายัณห์) บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อคาม บ่านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อคาม บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายข้างร้านแตงโม สายนาจาน สายห้วยนกแซว สายคอกหมู บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการว่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาโป่ง สายหนองหัวธรรม(ครูอุทิศ) สายนาใต้ สายห้วยเดื่อ สายห้วยฮุ้งใต้ สายห้วยฮุ้งเหนือ สายนาสมชื่น สายห้วยฮุ้งน้อย สายห้วยเฮี้ย บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างวัดสหมิตรข้างโกดังอุดมพร ซอยทหารพราน ครูตุ้ม ซอยนาข้าวเจ้า ซอยครูวิมล ซอยครูเยาวรัตน์ซอยห้วยเสี้ยว สายนายายปอน ซอยนาห้วยหาม สายเสี่ยโล๊ะ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสี่ยโล๊ะ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโสกม่วง สายวำทอง สายห้วยผักขา สายโสกฟาน สายมะม่วงน้อย สายนาวังช้าง สายแก่งหินลาด สายห้วยหามแล้ง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายภูปปูน1 สายภูปูน 2 สายยายคำบ่อ สายสถานีสูบน้ำเมี่ยง 1 สายนากกไฮ สายหัวสะพานห้วยก้านเหลือง(ยายแอ๋ว) บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พตท.เฉลิม ไปถึงบ้านยายเอก บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหาดยาว สายห้วยพระใหญ่ สายห้วยพระน้อย สายแยกห้วยพระใหญ่ สายห้วยเปือก สายหาดหลวง สายเจ้าปู่ สายวังบน บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยปอ,สายนาโป่ง,สายห้วยสูบ(ฝายคึกฤทธิ์),สายห้วยสูบ, สายนาคา,สายนาสีดา,สานาหลวง,สายร่องตากแดด,สายหาดใหญ่,สายห้วยโสก บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาคำสะดึง- นาผือ ,สายทางเข้าวัดป่า-หน้าสวนนายแสน จันทอง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาเมี่ยง สายห้วยป่าเบียก สายซำบอน สายนายายนี สายนาเปาะสายสมซ้ง บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มบ้านนอก ซอยข้างบ้านเกษตรณี บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านเพชรโสภณ หมูที่ 10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างวางท่อประปารอบหมู่บ้าน บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปรับแต่งบ่อขยะให้ทิ้งขยะได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองผือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 เดือน พฤศจิกายน 2565 - เดือน เมษายน 2566 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนามจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองผือ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร้านค้าแม่หอม บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข้าวเจ้า บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซำบอน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 8,สายข้างโกดังเสี่ยโล๊ะบ้านปากห้วย หมู่ที่ 6,ซอยเทพธิดา บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9,ซอยบ้านใหม่ริมคลองน้ำหวัก 1 บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก่งโตน ถึง หมู่ที่ 6 บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตลาดสดบ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถอเนกประสงค์ เป็นห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมกำแพงรั้วบ่อขยะ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ต่อเติมผนังก่ออิฐบล๊อกสูง 2.00 เมตร ยาว 156 เมตร หรือพื้นที่ก่ออิฐไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะ บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโป่ง บ้านปากคานหมู่ 2โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสูบ (ฝายคึกฤทธิ์) บ้านปากคาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
1 - 50 (ทั้งหมด 84 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ