ชื่อเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) ( 31 พ.ค. 2564 )
ชื่อไฟล์ : vrfiqCYThu41150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้