messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

อีเมลกลาง
Web mail
อบต.หนองผือ

สถิติ sitemap
วันนี้ 23
เดือนนี้2,206
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)74,723
ทั้งหมด 280,000

image องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[28 กันยายน 2566]
ไข้เลือดออก ป้องกันได้ที่ตัวเรา[26 กันยายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไข้เลือดออก[26 กันยายน 2566]
โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน[14 พฤศจิกายน 2565]
 
camera_alt กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้
ออกตรวจสอบช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
จุดบริการประชาชน/ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี2567
ลงออกตรวจสอบเคสช่วยเลหือสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
รับโล่และเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ(Age-Friendly Communities:AFC) เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการพระ(ผูกแขน) หมอ/อสม. (คำคีง ตรวจสุขภาพ) อบต.เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โดย วัดลาดปู่ทรงธรรม(พระธาตุสัจจะ) นำโดยพระครูปริยัติเจติยคุณ...
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง "คืนเพ็ญที่แก่งโตน ครั้งที่2
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายธีรยุทธ พิลาคุณ
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 061-0850668
นายธีรยุทธ พิลาคุณ
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 061-0850668
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
info มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
public แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

image แหล่งท่องเที่ยว

วัดชัยนาทมงคล[30 ตุลาคม 2563]

วัดใหม่เจริญธรรม[30 ตุลาคม 2563]

วัดโพธิ์ชัย[30 ตุลาคม 2563]
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ