ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหาดพระ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง