ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง