ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อผ้าปูโต๊ะ ขนาด 60x180x75 ซม. จำนวน 9 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง