ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด ซอยข้างบ้านเกษตรนี บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง