ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถอเนกประสงค์ เป็นห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง