ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ซอยนาจาน บ้านเมี่ยง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง