ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงไม่มีเท้าแขน พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง