ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสว่าง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง