องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.คุ้มบ้านนอก ซอยข้างบ้านเกษตรนี หมู่ 9และซอย 3 บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเมี่ยง 2 บ้านปากห้วย หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูซาง จุดชมวิวภูซาง บ้านปากคาน หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศเรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวด่านภูซาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวด่านภูซาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวด่านภูซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้ยไฟฟ้า เมี่ยง 2 บ้านปากห้วย หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเมี่ยง 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564) ที่มียอดการซื้อหรือจ้างไม่เกิน 5,000.-บ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพชรโสภณ หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (เมษายน-มิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
1 - 20 (ทั้งหมด 213 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11