messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box กองช่าง
นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-5743011
ว่าที่ ร.ต.อัมพร ตัญญาภักดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 089-8627281
นางสาวธนภรณ์ ศรีลาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-8514232
นายดนัย จิตรสว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 095-7699667
นายกามนิต วันหากิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 096-6359402
นายยุรวัชร์ พิลาคุณ
คนงาน
โทร : 087-4444565
นายวิชัย จันทะวงค์
คนงาน
โทร : 095-7340783

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ