องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
camera_alt กิจกรรม/ผลงาน
การฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านเมี่ยง [13 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน [14 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมน้อมลำรึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 [23 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 [21 ตุลาคม 2565]
รับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) ระดับAA [30 สิงหาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุกรณีผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นาคาพิทักษ์ รักไทยเลย) [4 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ [26 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมแห่เทียนเข้าวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา [13 กรกฎาคม 2565]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ [13 มิถุนายน 2565]
การประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ชุมชนปากคาน ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย [10 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 107 รายการ)