call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เลขที่ 178 หมู่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 0-4288-9509 โทรสาร 0-4288-9509ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28
image องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
ตระหนัก ไม่ตระหนก ตื่นตัว แต่อย่าตื่นตูม เราจะต้องผ่าน โควิด-19 ไปด้วยกัน [4 สิงหาคม 2564]
สายด่วนให้คำปรึกษา COVID-19 [1 สิงหาคม 2564]
4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา [30 กรกฎาคม 2564]
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล [29 กรกฎาคม 2564]
 
camera_alt กิจกรรม/ผลงาน
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 (5 ภาพ)
Big Cleaning Day สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมี่ยง 2 (8 ภาพ)
เกิดเหตุไฟไหม้ต้นไม้ใหญ่ริมถนนหมายเลข 2195 ท่าลี่-เชียงคาน (5 ภาพ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเคาะประตูบ้านเชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid-19 (6 ภาพ)
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่ 1 (5 ภาพ)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (6 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือร่วมกับแขวงการทางเลยที่สองด่านซ้าย ร่วมของประชาชนต่อโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ถนนสี่เลน) (3 ภาพ)
กิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (1 ภาพ)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองผือ
โทร : 09-0252-6960
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
folder วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

image แหล่งท่องเที่ยว
วัดชัยนาทมงคล [30 ตุลาคม 2563]
วัดใหม่เจริญธรรม [30 ตุลาคม 2563]
วัดโพธิ์ชัย [30 ตุลาคม 2563]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ