องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง นายกอบต.หนองผือ โทรศัพท์ 0-4288-9509 รองนายกอบต.หนองผือ โทรศัพท์ 0-4288-9509 ปลัดอบต.หนองผือ โทรศัพท์ 0-4288-9509 *******หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของ อบต.หนองผือ******* ได้ที่ ****หน้าที่ทำการ อบต.หนองผือ หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ กรุณาติดต่อโดยตรง ปลัดอบต. หรือ รองนายกอบต. หรือ นายกอบต. ในวันและเวลาทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ