messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุกรณีผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นาคาพิทักษ์ รักไทยเลย)
รายละเอียด : วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ โดย นายธีรยุทธ พิลาคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุกรณีผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นาคาพิทักษ์ รักไทยเลย) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและระงับเหตุ กรณีผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุรุนแรงให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบบัญชาการเหตุการณ์ ระบบการควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการเหตุในพื้นทีที่เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ มีผู้นำชุมชนจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ